38-315 Śnietnica 90
501-771-806

[:pl]Oferta[:en]Offer[:de]Angebot[:ru]предложение[:it]Offerta[:fr]Offre[:]

[:pl]

W naszej ofercie znajduje się szeroki asortyment wyrobów z drewna:

Palety EPAL 1200X800

 • palety EPAL według normy PN-M-78216

 • licencja na produkcję palet EPAL od 1993 roku

 • produkcja na eksport i rynek krajowy

Inne rodzaje palet

 • palety przemysłowe o wymiarach EUR

 • palety typu DIN, PC, jednorazowe

 • palety nietypowe według indywidualnych zamówień

Krawędziaki

 • krawędziaki iglaste, liściaste

 • wycięte na wymiar różne przekroje, rózne długości

 • krawędziak dachowy, płotwy, krokwie, łaty, kontrłaty, lamele

Wyroby na zamówienie

 • kompletne więźby dachowe

 • tarcica cięta na wymiar

 • krawędziaki według indywidualnych zamówień

 • palety nietypowe

 • skrzynie

 • sztachety

Tarcica

 • tarcica iglasta różnej grubości

 • obrzynana równolegle

 • tarcica pryzma, podsibitka, tarcica podłogowa

[:en]

Our offer includes a wide range of wooden products:

EPAL Pallets 1200X800

 • EPAL pallets according to PN-M-78216

 • license for the production of EPAL pallets since 1993

 • production for export and domestic market

Other types of pallets

 • industrial pallets with dimensions EUR

 • DIN, PC, disposable pallets

 • atypical pallets according to individual orders

Wooden squares

 • wooden squares coniferous, deciduous

 • different cross-sections cut out, different lengths

 • roof rafters, rafters, wooden beam, battens, boards

Products on order

 • complete roof trusses

 • lumber cut to size

 • according to individual orders wooden squares 

 • unusual pallets

 • wooden crates

 • railing

Plank

 • coniferous timber of various thickness

 • edged in parallel

 • sawdust prisms, sub-ceiling, floor timber

[:de]

Unser Angebot umfasst eine breite Auswahl von Holzprodukten:

Paletten EPAL 1200X800

 • EPAL-Paletten nach Norm: PN-M-78216

 • EPAL- Palettenproduktionslizenz seit 1993

 • Produktion für den Export und den Inlandsmarkt

Andere Arten von Paletten

 • Industriepaletten mit den EUR- Abmessungen

 • Palleten- Typ DIN, Typ PC und Einwegpaletten

 • Atypische Paletten nach individuellen Bestellungen

Bretter:

 • Nagel- und Laubbretter

 • verschiedene Querschnitte, unterschiedliche Längen

 • Dachlatten, Zäune, Sparren, Flicken, Gegenstücke, Lamellen

Sonderanfertigungen

 • Komplette Dachbinder

 • Bretter auf Maß geschnitten

 • Bretter nach individuellen Bestellungen

 • ungewöhnliche Paletten

 • kisten

 • geländer

Bauholz:

 • Nadelholz verschiedener Dicke

 • Parallel geschnitten

 • Holzprisma, Unterdecke, Holzboden

 • Andere

 • Herstellung von Holzprodukten

[:ru]

W naszej ofercie znajduje się szeroki asortyment wyrobów z drewna:

Palety EPAL 1200X800

 • palety EPAL według normy PN-M-78216

 • licencja na produkcję palet EPAL od 1993 roku

 • produkcja na eksport i rynek krajowy

Inne rodzaje palet

 • palety przemysłowe o wymiarach EUR

 • palety typu DIN, PC, jednorazowe

 • palety nietypowe według indywidualnych zamówień

Krawędziaki

 • krawędziaki iglaste, liściaste

 • wycięte na wymiar różne przekroje, rózne długości

 • krawędziak dachowy, płotwy, krokwie, łaty, kontrłaty, lamele

Wyroby na zamówienie

 • kompletne więźby dachowe

 • tarcica cięta na wymiar

 • krawędziaki według indywidualnych zamówień

 • palety nietypowe

 • skrzynie

 • sztachety

Tarcica

 • tarcica iglasta różnej grubości

 • obrzynana równolegle

 • tarcica pryzma, podsibitka, tarcica podłogowa

[:it]

W naszej ofercie znajduje się szeroki asortyment wyrobów z drewna:

Palety EPAL 1200X800

 • palety EPAL według normy PN-M-78216

 • licencja na produkcję palet EPAL od 1993 roku

 • produkcja na eksport i rynek krajowy

Inne rodzaje palet

 • palety przemysłowe o wymiarach EUR

 • palety typu DIN, PC, jednorazowe

 • palety nietypowe według indywidualnych zamówień

Krawędziaki

 • krawędziaki iglaste, liściaste

 • wycięte na wymiar różne przekroje, rózne długości

 • krawędziak dachowy, płotwy, krokwie, łaty, kontrłaty, lamele

Wyroby na zamówienie

 • kompletne więźby dachowe

 • tarcica cięta na wymiar

 • krawędziaki według indywidualnych zamówień

 • palety nietypowe

 • skrzynie

 • sztachety

Tarcica

 • tarcica iglasta różnej grubości

 • obrzynana równolegle

 • tarcica pryzma, podsibitka, tarcica podłogowa

[:fr]

W naszej ofercie znajduje się szeroki asortyment wyrobów z drewna:

Palety EPAL 1200X800

 • palety EPAL według normy PN-M-78216

 • licencja na produkcję palet EPAL od 1993 roku

 • produkcja na eksport i rynek krajowy

Inne rodzaje palet

 • palety przemysłowe o wymiarach EUR

 • palety typu DIN, PC, jednorazowe

 • palety nietypowe według indywidualnych zamówień

Krawędziaki

 • krawędziaki iglaste, liściaste

 • wycięte na wymiar różne przekroje, rózne długości

 • krawędziak dachowy, płotwy, krokwie, łaty, kontrłaty, lamele

Wyroby na zamówienie

 • kompletne więźby dachowe

 • tarcica cięta na wymiar

 • krawędziaki według indywidualnych zamówień

 • palety nietypowe

 • skrzynie

 • sztachety

Tarcica

 • tarcica iglasta różnej grubości

 • obrzynana równolegle

 • tarcica pryzma, podsibitka, tarcica podłogowa

[:]